Veřejná zakázka: DODÁVKA ORTOFOTOMAPY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1098
Systémové číslo: P20V00000010
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/13635/2020/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.01.2020
Nabídku podat do: 10.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DODÁVKA ORTOFOTOMAPY
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování barevné bezešvé ortofotomapy pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem). Ortofotomapa bude využita jako mapový podklad pro širokou veřejnost. Zároveň bude sloužit pro výkon agend jednotlivých odborů magistrátu (tj. Odbor investic a územního plánování, Stavební odbor, Odbor dopravy a majetku a Odbor životního prostředí).
Požadované technické parametry ortofotomapy:
• Bezešvá barevná ortofotomapa okresu Ústí nad Labem
• Celková plocha 405 km2
• Rozlišení 12.5 cm/pixel
• Podélný překryt leteckých měřických snímků min. 60%
• Příčný překryt leteckých měřických snímků min. 35%
• Souřadnicový systém S-JTSK (S-JTSK Krovak_East North)
• Snímkování bude provedeno mimo vegetační období roku 2020 v měsících leden až březen
• Nesmí docházet k podsamplování př. 20 cm/pixel na 12,5 cm/pixel
• Snímkování bude provedeno za bezoblačného počasí s důrazem na minimalizaci stínů objektů
• Formát dat – nekomprimovaný georeferencovaný TIFF (vč. komprimovaného JPEG)
• Výsledná ortofotomapa bude předána na externím USB disku

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky