Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vestavba odborných učeben ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 p.o. – PD
Odesílatel Dalibor Deutsch
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.07.2022 09:52:07
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/223742/2022/DeuD
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci - vestavba odbornýcu učeben ZŠ Předlická.pdf (214.85 KB)