Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení“ – zhotovitel stavby
Odesílatel Filip Hýl
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2022 15:04:17
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/391343/2022/HylF
ID ve SpSl MMULZ220004156
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna ZD č. 2


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 2.pdf (566.87 KB)