Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Test racionality - PTK
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zadavatel bude v budoucnu společně se Statutárním městem Ústí nad Labem připravovat veřejnou zakázku, jejíž účelem bude dodávka NEVEŘEJNÉ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY VEŘEJNÉ SPRÁVY se záměrem spolufinancování dodávky prostřednictvím výzvy z SC 1.1 z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „NSVSÚL“).

Zadavatel zvažuje zadání veřejné zakázky formou otevřeného řízení na dodávky nebo na poskytování služeb, jejímž předmětem by měla být dodávka NSVSÚL. Účelem Testu racionality - PTK je získat od potenciálních dodavatelů informace o možnostech daného segmentu trhu, zejména zda je požadované plnění dostupné na trhu, nebo zda jsou dodavatelé ochotni požadované řešení vyvinout, prodat, pronajmout nebo umístit ve svých zařízeních telekomunikační infrastruktury a jaká by byla případně předpokládaná hodnota budoucí zakázky. Účelem Testu racionality - PTK je zároveň informování dodavatelů předmětných služeb o záměrech a požadavcích zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky v souladu s § 33 zákona a jeho úmyslu zadat veřejnou zakázku.
Místo plnění: Ústí nad Labem
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 05.05.2023 12:00
Datum zahájení: 17.03.2023 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):