Veřejná zakázka: Test racionality - PTK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1602
Systémové číslo: P23V00000045
Evidenční číslo zadavatele: MNET-VZ23-02
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.03.2023
Nabídku podat do: 05.05.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Test racionality - PTK
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zadavatel bude v budoucnu společně se Statutárním městem Ústí nad Labem připravovat veřejnou zakázku, jejíž účelem bude dodávka NEVEŘEJNÉ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY VEŘEJNÉ SPRÁVY se záměrem spolufinancování dodávky prostřednictvím výzvy z SC 1.1 z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „NSVSÚL“).

Zadavatel zvažuje zadání veřejné zakázky formou otevřeného řízení na dodávky nebo na poskytování služeb, jejímž předmětem by měla být dodávka NSVSÚL. Účelem Testu racionality - PTK je získat od potenciálních dodavatelů informace o možnostech daného segmentu trhu, zejména zda je požadované plnění dostupné na trhu, nebo zda jsou dodavatelé ochotni požadované řešení vyvinout, prodat, pronajmout nebo umístit ve svých zařízeních telekomunikační infrastruktury a jaká by byla případně předpokládaná hodnota budoucí zakázky. Účelem Testu racionality - PTK je zároveň informování dodavatelů předmětných služeb o záměrech a požadavcích zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky v souladu s § 33 zákona a jeho úmyslu zadat veřejnou zakázku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Metropolnet, a.s.
 • IČO: 25439022
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 3097/37
  40001 Ústí nad Labem

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy