Profil zadavatele: Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
  • IČO: 00361321
  • Adresa:
    Masarykova 1000/3
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_306.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk a vazba knihy Minerály Českého středohoří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 11.08.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016