Profil zadavatele: Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

  • Název: Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
  • IČO: 71238301
  • Adresa:
    Panská 1700/23
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_309.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 07.10.2020 09:00
Nákup 2 ks nových elektromobilů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2020 16.09.2020 09:00
Dodávka kapalného chloru pro bazénový provoz II
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020 28.08.2020 09:00
Rekonstrukce objektu kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně - dokončení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 18.06.2020 09:00
Vybudování sociálního zařízení v saunovém provozu Městských lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 17.06.2020 09:00
Instalace protipožární ochrany v areálu Mariánských garáží
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 08.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016