Profil zadavatele: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
  • IČO: 44555491
  • Adresa:
    Elišky Krásnohorské 3084/8
    40011 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_311.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-014576

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace učeben fyziky a chemie – IT, AV a výukové vybavení učeben
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2018 20.06.2018 12:00
Modernizace učeben fyziky a chemie – vybavení učeben nábytkem
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2018 20.06.2018 11:00
Modernizace učeben fyziky a chemie
podlimitní Zadávání 01.06.2018 20.06.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016