Profil zadavatele: Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
  • IČO: 44553226
  • Adresa:
    Mírová 2734/4
    40011 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_314.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře
nadlimitní Zadáno 11.04.2019 20.05.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016