Profil zadavatele: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
  • IČO: 44555474
  • Adresa:
    Anežky České 702/17
    40007 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_317.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 21.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016