Profil zadavatele: Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
  • IČO: 44226241
  • Adresa:
    Hluboká 150
    40331 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_320.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čerpání z FKSP pro zaměstnance ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 150, formou elektronických platebních karet
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2023 29.03.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016