Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
  • IČO: 75150131
  • Adresa:
    Velká Hradební 1025 /19
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_322.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-025663
  • Předchozí profil(y) zadavatele: Profil zadavatele ( https://www.profilzadavatele.cz ), Vhodné uveřejnění veřejných zakázek ( https://www.vhodne-uverejneni.cz )

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 – Část 1
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 – Část 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 – Část 3
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 – Část 4
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast polytechnika TK 6
VZ malého rozsahu Zrušeno 12.06.2020
Dodávka pomůcek pro oblast polytechnika TK 6 – Část 1
VZ malého rozsahu Zrušeno 12.06.2020 25.06.2020 09:00
PUBLICITA PROJEKTU - DODÁVKA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2018 17.09.2018 15:00
Ekoučebna zdraví pod širým nebem a Ekologická naučná stezka s herními prvky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 17.09.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016