Profil zadavatele: Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
  • IČO: 44555407
  • Adresa:
    Šrámkova 38 A, 400 11 UL
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_323.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čerpání z FKSP pro zaměstnance DpS Dobětice formou elektronických platebních karet
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 07.04.2022 09:00
Čerpání z FKSP pro zaměstnance DpS Dobětice formou elektronických platebních karet
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 12.11.2021 09:00
Poskytování služeb na zpracování platů v příspěvkové organizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2020 17.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016