Profil zadavatele: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
  • IČO: 44555661
  • Adresa:
    Za Vozovnou 783/1
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_326.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna zámkové dlažby II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 25.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016