Profil zadavatele: Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

  • Název: Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace
  • IČO: 44555385
  • Adresa:
    Hoření 3083/13
    40011 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_328.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení