Profil zadavatele: Metropolnet, a.s.

  • Název: Metropolnet, a.s.
  • IČO: 25439022
  • Adresa:
    Mírové náměstí 3097/37
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_329.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Upgrade IS NAV
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 30.12.2023 05.02.2024 10:00
Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Technologická modernizace zasedací místnosti zastupitelstva města"
podlimitní Hodnocení 15.12.2023 26.01.2024 23:59
Pořízení a nasazení nového HW pro zálohování v primárním datovém centru Metropolnet a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2023 18.12.2023 10:00
Rekonstrukce křižovatkových systémů – Masarykova x Štefánikova
nadlimitní Zadáno 14.11.2023 21.12.2023 10:00
Test racionality - PTK
podlimitní Hodnocení 17.03.2023 05.05.2023 12:00
Servis, revize a údržba CCTV v rámci MKDS
nadlimitní Zadáno 24.02.2022 04.04.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém
podlimitní Hodnocení 18.02.2022 14.03.2022 23:59
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky na upgrade IS NAV
podlimitní Hodnocení 02.02.2022 18.02.2022 10:00
Rekonstrukce dopravních kamerových systémů Masarykova-Sadová
podlimitní Zadáno 19.01.2022 15.02.2022 10:00
SW pro správu dat nemovitostí města Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 06.09.2021 22.09.2021 10:00
Připojení krematoria k MOS 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 20.07.2021 10:00
Revitalizace objektu Corso – PD ICT
podlimitní Zadáno 23.07.2020 17.08.2020 10:00
Obnova páteřní a přístupové infrastruktury, rozšíření Kybernetické bezpečnosti sítě Metropolnet
nadlimitní Zadáno 05.06.2020 14.07.2020 10:00
Servery
podlimitní Zadáno 11.01.2019 28.01.2019 23:59
Obnova technologické infrastruktury firewallů
podlimitní Zadáno 21.11.2018 07.12.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››