Profil zadavatele: Metropolnet, a.s.

  • Název: Metropolnet, a.s.
  • IČO: 25439022
  • Adresa:
    Mírové náměstí 3097/37
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_329.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova páteřní a přístupové infrastruktury
nadlimitní Hodnocení 26.07.2019 28.08.2019 09:30
Servery
podlimitní Zadáno 11.01.2019 28.01.2019 23:59
Obnova technologické infrastruktury firewallů
podlimitní Zadáno 21.11.2018 07.12.2018 10:00
Metropolnet – dodávka AIS
nadlimitní Zadáno 16.07.2018 27.08.2018 11:00
Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 08.06.2018 17.07.2018 10:00
Modernizace parkovacího systému, systém navádění
podlimitní Zadáno 29.05.2018 15.06.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016