Profil zadavatele: ZŠ Školní náměstí 100/5, p. o.

  • Název: ZŠ Školní náměstí 100/5, p. o.
  • IČO: 44553412
  • Adresa:
    Školní náměstí 100/5
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_381.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Třídílné interaktivní tabule Triptych na zvedacím stojanu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2023 29.11.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016