Veřejná zakázka: Ústí nad Labem, ul. Bělehradská – SSZ - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1113
Systémové číslo: P20V00000025
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/75270/2020/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.03.2020
Nabídku podat do: 15.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ústí nad Labem, ul. Bělehradská – SSZ - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění územních souhlasů a sloučeného územního a stavebního povolení pro přestavbu stávající stykové křižovatky Bělehradská x Na Spojce x Malátova na světelně řízenou křižovatku. Součástí dokumentace bude i chodecké zpomalovací světelně signalizační zařízení přechodu pro chodce u křižovatky Bělehradská x Pod Školou.
Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:

1. Projektová dokumentace bude řešit přestavbu křižovatky Bělehradská x Na Spojce x Malátova na světelně řízenou včetně nezbytných stavebních úprav a zřízení chodeckého světelně signalizačního zařízení u přechodu pro chodce u křižovatky Bělehradská x Pod Školou.
2. Stavba bude členěna na tyto základní stavební objekty:
2.1. SSZ křižovatky Bělehradská x Na Spojce x Malátova – tato část dokumentace bude řešit přestavbu křižovatky na světelně řízenou včetně nezbytných stavebních úprav. Světelná signalizace bude dále vybavena:
2.1.1. Preferencí vozidel integrovaného záchranného systému.
2.1.2. Preferencí vozidel veřejné linkové dopravy.
2.1.3. Detekcí jízdy na červenou s výstupem do přestupkových agend.
2.1.4. Měřením okamžité rychlosti s výstupem do přestupkových agend.
2.1.5. Statistickým modulem.
2.2. SSZ přechodu pro chodce pod křižovatkou Bělehradská x Pod Školou – tato část dokumentace bude řešit vybavení stávajícího přechodu pro chodce dynamickým chodeckým zpomalovacím světelně signalizačním zařízením omezujícím rychlost vozidel, která překračují povolenou rychlost. Světelně signalizační zařízení bude dále vybaveno:
2.2.1. Videodetektorem monitorujícím i vjezd z ul. Pod Školou.
2.2.2. Preferencí vozidel integrovaného záchranného systému.
2.2.3. Detekcí jízdy na červenou s výstupem do přestupkových agend.
2.2.4. Statistickým modulem.
3. Součástí projektové dokumentace budou i další nutné prvky požadované příslušnými ČSN nebo zákonnými ustanoveními a vodorovné a svislé dopravní značení.
4. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr.
5. Část projektové dokumentace týkající se světelné signalizace bude zpracována ve spolupráci se správcem světelně signalizačních zařízení města Ústí nad Labem, tj. společností NTD group a.s., Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem.
6. Část projektové dokumentace týkající se kamerových systémů bude zpracována ve spolupráci se správcem dopravních strategických detektorů města Ústí nad Labem, tj. firmou Metropolnet a.s., Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem.
7. Předmětem zakázky je dále zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení.
8. Fáze projektu:
8.1. Zajištění vstupních podkladů
8.1.1. Zaměření skutečného stavu.
8.1.2. Dopravní průzkumy.
8.1.3. Prověření existence stávajících sítí u jejich správců apod.
8.2. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr.
8.3. Zajištění vydání pravomocného územního souhlasu pro technologickou část a sloučeného územního a stavebního povolení pro stavební část.
8.4. Autorský dozor po dobu výstavby.
9. Součástí plnění zakázky je i výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání územního souhlasu a sloučeného územního a stavebního povolení.
10. Dokumentace bude zpracována v šesti paré v listinné podobě včetně výkazu výměr, 1x v elektronické podobě (např. v programu AutoCAD nebo Microstation) na CD nosiči, 1x v elektronické podobě ve formátu PDF. Projektová dokumentace bude autorizována oprávněnou osobou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky