Veřejná zakázka: Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1284
Systémové číslo: P21V00000034
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/39285/2021/LysK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.02.2021

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Provedení konverze dokumentů postupem automatizované autorizované konverze dle § 22 až 26 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEÚ“), tj. převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „Doložka konverze“), je-li dokument ke konverzi způsobilý.
2. Kompletace konvertovaných dokumentů do zásilek (tj. obálkování a balení).
3. Příprava zásilek pro podání (třídění a svazkování zásilek).
4. Zabezpečení spotřebního materiálu pro provedení konverze dokumentů a následnou kompletaci dokumentů do zásilek včetně zajištění jeho skladování (tj. papírů, obálek, apod.).
5. Hromadné podání poštovních zásilek jménem a dle požadavků Správního orgánu, coby odesílatele a jejich doručení za podmínek stanovených uzavřenou poštovní smlouvou.
6. Předání elektronického potvrzení o doručení písemnosti nebo elektronického potvrzení o nemožnosti písemnost doručit (sken doručenky).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Tato veřejná zakázka je zadána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. b) zákona, z technických a ekonomických důvodů, neboť službu hybridní konverzní pošty (dále jen HKP), kdy dokument není do listinné podoby převáděn prostým vytisknutím, ale prostřednictvím tzv. autorizované konverze, nabízí jediný subjekt, a to Česká pošta s.p. Ta na podzim loňského roku oznámila, že službu HKP již může provádět a poskytla popis příslušného technického rozhraní. Magistrát tedy upravil odpovídajícím způsobem SW spisové služby a zavedl hromadné podepisování v systému Agendio. Předpokladem je možnost zavedení ostrého provozu služby HKP od 1. 3. 2021. Bylo zapotřebí uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Českou poštou s.p. o poskytování služby HKP, jako s jediným poskytovatelem této služby v ČR. Zadavatel bude využívat HKP na základě ust. § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky