Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění PHK) – zhotovitel stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1448
Systémové číslo: P22V00000029
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/58470/2022/LysK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.11.2021
Nabídku podat do: 22.11.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění PHK) – zhotovitel stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V návaznosti na předchozí zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby zadavatel uzavřel s dodavatelem dodatek smlouvy o dílo k plnění veřejné zakázky.
Předmětem předchozí podlimitní veřejné zakázky bylo vybudování kanalizačního potrubí pro odvod odpadních vod z provozu Plaveckého areálu Klíše do vodoteče. Následně v rámci akce bude zrekonstruována ul. Na Spálence, která je v havarijním stavu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel se rozhodl v souladu s ust. § 63 odst. 5 zákona použít jednací řízení bez uveřejnění a zadat veřejnou zakázku. Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud je to nezbytné v důsledku naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky