Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1454
Systémové číslo: P22V00000035
Evidenční číslo zadavatele: MNET-VZ22-03
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.02.2022
Nabídku podat do: 14.03.2022 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zadavatel bude v budoucnu společně se Statutárním městem Ústí nad Labem připravovat veřejnou zakázku, jejíž účelem bude dodávka Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém (dále jen „SW VZ MKDS“).

Zadavatel se před zahájením veřejné zakázky rozhodl vést v souladu s ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže specifikované předběžné tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit transparentní zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž.

Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Metropolnet a.s. jsou připraveni pilotně podpořit rozvoj městského kamerového bezpečnostního systému (dále jen MKDS) na svém území Statutárního města Ústí nad Labem. Připravenost definují konkrétní projekty.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Metropolnet, a.s.
 • IČO: 25439022
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 3097/37
  40001 Ústí nad Labem

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy