Veřejná zakázka: Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Technologická modernizace zasedací místnosti zastupitelstva města"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1735
Systémové číslo: P23V00000177
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.12.2023
Nabídku podat do: 26.01.2024 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Technologická modernizace zasedací místnosti zastupitelstva města"
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zadavatel bude v budoucnu společně se Statutárním městem Ústí nad Labem připravovat veřejnou zakázku, jejímž účelem bude aktualizace ICT vybavení, kabeláže, audiovizuální techniky a komplexního jednacího systému v zasedací místnosti zastupitelstva města Magistrátu města Ústí nad Labem s ohledem na zvyšující se legislativní a technické nároky.

Zadavatel se před zahájením veřejné zakázky rozhodl vést v souladu s ustanovením § 33 zák. č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“) níže specifikované předběžné tržní konzultace (dále také jen „PTK“) s dodavateli a případně i s odborníky s cílem připravit transparentní zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Metropolnet, a.s.
 • IČO: 25439022
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 3097/37
  40001 Ústí nad Labem

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy