Veřejná zakázka: Upgrade IS NAV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení V jednání
Probíhá jednání, další dodavatelé se již nemohou účastnit.
DBID: 1746
Systémové číslo: P23V00000188
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.12.2023
Žádost o účast podat do: 05.02.2024 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 20.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Upgrade IS NAV
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Účelem VZ je zajištění dodávky SW komponent (licencí) a souvisejících služeb pro upgrade stávajícího ERP řešení zadavatele postaveného na IS NAV (MS Dynamics NAV), jejich implementaci a zprovoznění v technologickém prostředí zadavatele, otestování a školení určených pracovníků zadavatele a následné poskytování služeb podpory a rozvoje dodaného řešení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává zakázku v jednacím řízení s uveřejněním z důvodu dle § 60 odst. 1 písm. c) ZZVZ. Veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností vyplývajících z povahy a složitosti podmínek spojených s předmětem této veřejné zakázky. Zadavatel tak stanovil výsledek, kterého má být při plnění veřejné zakázky dosaženo, není však schopen přesně definovat způsob jeho naplnění.
  Zadavatel není v tuto chvíli objektivně schopen vymezit přesné technické podmínky a právní a finanční požadavky na plnění veřejné zakázky tak, aby mohl sestavit kompletní zadávací dokumentaci. Proto zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jehož cílem je najít řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele a v nezbytně nutném detailu tak konkretizovat předmět plnění veřejné zakázky.
  Specifikace předmětu plnění bude rovněž i obsahem návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) / Smlouvy o poskytování služeb provozní podpory (dále jen „Servisní smlouva“) (společně také jako „Smlouvy“); znění Smluv bude předmětem jednání o předběžných nabídkách a bude dopracováno na základě výsledků těchto jednání.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Metropolnet, a.s.
 • IČO: 25439022
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 3097/37
  40001 Ústí nad Labem

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy