Veřejná zakázka: Modernizace učeben fyziky a chemie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 774
Systémové číslo: P18V00000101
Evidenční číslo zadavatele: 2018/01
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.06.2018
Nabídku podat do: 20.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace učeben fyziky a chemie
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla:
Záměrem investora je zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání v odborných učebnách.
Stavební úpravy budou prováděny v učebně chemie v 1.NP a učebně fyziky ve 3.NP pavilonu U.2.2 základní školy. Zamýšlené úpravy v odborných učebnách vyvolaly další požadavky, které souvisí s přístupem do jednotlivých tříd a navazujících prostor.
Bezbariérový přístup bude zajištěn pomocí výtahu v nové výtahové šachtě. Výtah bude obsluhovat celý pavilon U2.2 a pavilon CF, ve kterém bude zřízeno nové bezbariérové wc se sprchou pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace.
Součástí je též zajištění konektivity školy – vybudování strukturované kabeláže a WIFI pokrytí.

Tato zakázka je financována z Integrovaného regionálního operačního programu, projektu „Modernizace učeben fyziky a chemie“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003665.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 026 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
 • IČO: 44555491
 • Poštovní adresa:
  Elišky Krásnohorské 3084/8
  40011 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-014576

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
Elišky Krásnohorské 3084/8
40011 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy