Veřejná zakázka: Umístění mobiliáře – herní prvky na p.p.č. 110/1 k.ú. Předlice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 907
Systémové číslo VZ: P18V00000234
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/280098/2018/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2018
Nabídku podat do: 12.12.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Umístění mobiliáře – herní prvky na p.p.č. 110/1 k.ú. Předlice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka včetně montáže herních prvků na p.p.č. 110/1 k.ú. Předlice.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobiliáře – herních prvků včetně montáže ploše na p.p.č. 110/1 k.ú. Předlice u ul. Prostřední. Mobiliář bude umístěn na travnaté ploše o velikosti do 300 m2. Předmětem veřejné zakázky je návrh mobiliáře včetně umístění. Herní prvky budou převážně z nerezu + plastu. Budou vybrány prvky s dopadovou plochou travní porost (bude zachován stávající povrch). Herní prvky budou pro věkovou skupinu 2. – 14. Let. Mobiliář bude jednoduše demontovatelný a přenosný. Mobiliář bude povinně obsahovat průlezku z nerezu + plast (Housenka), 1x pružinové houpadlo. Všechny dodané prvky budou doloženy příslušnou homologací.
Předmětem zakázky nejsou koše, stojany na kola a lavičky.

Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení (dále také „účastník“ nebo „dodavatel“), který se uchází o veřejnou zakázku, závazná.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky