Veřejná zakázka: Masarykova – chodník u zimního stadionu – oprava konstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 929
Systémové číslo VZ: P19V00000014
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/8160/2019/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.01.2019
Nabídku podat do: 13.02.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Masarykova – chodník u zimního stadionu – oprava konstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je především provedení opravy konstrukce chodníku v ulici Masarykova u zimního stadionu v úseku mezi vjezdem a výjezdem z parkoviště.

1. V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajícího povrchu a betonové konstrukce chodníku a vytrhání silničních a chodníkových obrub s odvozem vybouraného materiálu na skládku. Drobná žulová dlažba ze stávajících varovných a signálních pásů bude odvezena na deponii použitelného materiálu dle pokynů zadavatele.
2. Následně bude provedeno osazení nových silničních obrub a zahradních obrub. V takto připraveném území bude následně proveden podklad a ložná vrstva pro pokládku dlažby a pokládka zámkové dlažby.
3. V řešeném území se nachází celkem 3 přechody pro chodce. V místech přechodů pro chodce bude provedena bezbariérová úprava a varovné a signální pásy ze slepecké dlažby barvy červené. Varovné a signální pásy budou provedeny dle ČSN 73 6110.
4. Fakturace bude provedena za celé dílo po protokolárním převzetí dokončeného díla zástupcem objednatele.
5. Součástí nabídky bude i zpracovaný orientační harmonogram postupu prací.
6. Do nabídkové ceny musí být zahrnuto dopravné, skládkovné a další související platby (náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, skládkovné, zkoušky apod.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky