Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 29.06.2021 09:00
Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 29.06.2021 09:00
Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2021 08.07.2021 09:00
Ústí nad Labem, oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Ústí nad Labem, oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Ústí nad Labem – oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 14.07.2021 09:00
Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 29.06.2021 10:00
Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 24.06.2021 10:00
Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 28.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016