Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Habrovice – rekonstrukce panelové cesty – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 21.04.2021 10:00
Habrovice – rekonstrukce panelové cesty – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 21.04.2021 10:00
Zjednosměrnění komunikace Pařížská – dopravní modelování
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 26.04.2021 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 VIII., Část 1.3
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 20.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016