Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy objektu č.p. 184/7, ul. Matiční -krizové bydlení
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2020 04.03.2020 09:00
Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro potřeby DS Orlická
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2020 26.02.2020 09:00
Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, A. České 702/17, p. o.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2020 26.02.2020 09:00
Revitalizace objektu Corso – DPS – stavba
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 23.03.2020 10:00
Ústí nad Labem – opravy opěrných zdí
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2020 28.02.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016