Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Neveřejná síť MKDS ÚnL
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 13.10.2022 10:00
Analytická nadstavba kamerového systému
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 07.11.2022 10:00
Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 06.09.2022 13.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016