Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mariánský most Ústí nad Labem – provedení zkoušek kompatibility
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 09.10.2023 09:00
Průkazy energetické náročnosti budov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 05.10.2023 09:00
Prodloužení chodníku Svádov - BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 09.10.2023 09:00
Prodloužení chodníku Svádov - Inženýrská činnost TDS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 09.10.2023 09:00
Prodloužení chodníku Svádov
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2023 09.10.2023 10:00
„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem“ - TDS
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 06.10.2023 10:00
Rekonstrukce jižního křídla budovy MmÚ - PD
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 05.10.2023 12:00
Revitalizace aleje v ulici Elišky Krásnohorské – PD
VZ malého rozsahu Zrušeno 06.09.2023 20.09.2023 10:00
„Kanalizace Svádov – II. etapa“ - TDS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2023 18.09.2023 10:00
Nákup LED perimetru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2023 06.09.2023 14:00
Zhotovení projektové dokumentace pro projekt Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury v Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2023 30.08.2023 11:00
Využití geotermální energie pro Ústí nad Labem – pasportizační a průzkumné práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2023 23.08.2023 09:00
Dodávka mycích a čisticích prostředků
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2023 04.09.2023 09:00
Vyhotovení projektové dokumentace k obnově historických staveb – soubor hrobek II.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2023 28.08.2023 10:00
„Kanalizace Svádov - II. etapa“ – zhotovitel stavby
podlimitní Vyhodnoceno 01.08.2023 31.08.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››