Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku silové elektřiny z VN a NN Statutárního města Ústí nad Labem včetně jeho příspěvkových organizací
nadlimitní Zadáno
Oprava střechy, fasády a stavební úpravy objektu č.p. 3297 v ul. Vaníčkova, Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava zpevněných ploch před ZŠ Neštěmická
VZ malého rozsahu Zadáno
Osázení a údržba mobilní zeleně, letničkových záhonů a údržba okružní křižovatky pod Větruší
VZ malého rozsahu Zadáno
Osázení okružní křižovatky pod Větruší
VZ malého rozsahu Zadáno
Rámcová smlouva na poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy komunikací v městské části Severní Terasa, Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy parkoviště Větrná, Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky v ul. Londýnská, Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Zhotovení propagačních tiskovin 2014 pro odd. cestovního ruchu
VZ malého rozsahu Zadáno
Velkoplošná oprava chodníku Jizerská - IV. etapa
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2018 07.01.2019 10:00
Ústí nad Labem, MOK Hvězda - předláždění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2018 19.12.2018 09:00
Pořízení drtičů zahradního odpadu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2018 17.12.2018 09:00
Oprava prostor starého krematoria hřbitova Střekov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2018 12.12.2018 09:00
Velkoplošná oprava komunikace Kojetická - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2018 08.01.2019 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30  ››