Veřejná zakázka: Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1097
Systémové číslo: P20V00000009
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/3033/2020/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.01.2020
Nabídku podat do: 05.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění sloučeného územního a stavebního povolení pro rekonstrukci uličního prostoru v ul. Výstupní, Ústí nad Labem, městská část Krásné Březno a Severní Terasa.

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
1. Projektová dokumentace bude řešit výměnu živičných vrstev vozovky s lokální výspravou poruch konstrukce komunikace, kompletní rekonstrukci zastávek MHD včetně nástupišť, zádržných systémů, chodníků, odvodnění komunikace a veřejného osvětlení. Součástí projektu bude vodorovné a svislé dopravní značení a úpravy stávajících přechodů pro chodce dle ČSN 73 6110.
2. Při návrhu výměny živičných vrstev bude vycházeno z diagnostického průzkumu vozovky provedeného společností RODOS Praha dokončeného dne 10. 09. 2018.
3. Rekonstrukce zastávek MHD bude spočívat v úpravě délky nástupních hran na 18 m, úpravě délky a úhlu napojení nájezdových a výjezdových klínů u zastávek v parkovacích zálivech a bezbariérové úpravě nástupních hran. Prostor zastavování vozidel bude proveden z raženého betonu.
4. V rámci rekonstrukce zádržných systémů (svodidel) bude realizována jejich kompletní výměna za ocelová svodidla svodnicového typu dle TP 203, úroveň zadržení N2 dle TP 114.
5. V rámci rekonstrukce chodníků je uvažováno s kompletní rekonstrukcí konstrukce chodníků. V rámci projektu bude prověřena i možnost rozšíření levostranného chodníku ve směru staničení (tedy od křižovatky s ul. Neštěmická) tak, aby umožňoval společný provoz chodců a cyklistů.
6. Součástí projektové dokumentace budou i další nutné prvky požadované příslušnými ČSN nebo zákonnými ustanoveními (nasvětlení přechodů pro chodce apod.) a vodorovné a svislé dopravní značení.
7. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr.
8. Předmětem zakázky je dále zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení
9. Fáze projektu:
9.1. Zajištění vstupních podkladů.
9.1.1. Zaměření skutečného stavu.
9.1.2. Prověření existence stávajících sítí u jejich správců apod.
9.2. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr.
9.3. Zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení.
10. Součástí plnění zakázky je i výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání sloučeného územního a stavebního povolení.
11. Dokumentace bude zpracována v šesti paré v listinné podobě včetně výkazu výměr, 1x v elektronické podobě (např. v programu AutoCAD nebo Microstation) na CD nosiči, 1x v elektronické podobě ve formátu PDF. Projektová dokumentace bude autorizována oprávněnou osobou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky