Veřejná zakázka: Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 – koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1315
Systémové číslo: P21V00000061
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/154172/2021/LysK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.06.2021
Nabídku podat do: 29.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 – koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění funkce koordinátora BOZP na základě osvědčení „Osoby odborně způsobilé“ v souladu se zákonem č 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Tato osoba bude vykonávat činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů na stavbě „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky