Veřejná zakázka: Rekonstrukce letního kina - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 552
Systémové číslo: P17V00000076
Evidenční číslo zadavatele: MM/PO/VZ/51944/2017/MarK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.07.2017
Nabídku podat do: 31.07.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce letního kina - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování a zajištění:

A) Zabezpečení vstupních podkladů
- zabezpečení veškerých vstupních podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutné pro zpracování potřebného stupně projektové dokumentace (dále jen „PD“),


B) Projektové dokumentace pro provádění stavby
- vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s vyhl. č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací a dodávek, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

C) Autorského dozoru
- výkon autorského dozoru v rozsahu přílohy č. 9 Sazebníku UNIKA, podávání vysvětlení v případě dodatečných informací v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky