Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 621
Systémové číslo: P17V00000145
Evidenční číslo zadavatele: MM/PO/VZ/74454/2017/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.11.2017
Nabídku podat do: 24.11.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“ včetně zajištění autorského dozoru.
Jedná se o kompletní rekonstrukci dlouhodobě nevyužívaného objektu. Projektovým záměrem je vytvoření zázemí pro terénní sociální službu - pečovatelská služba, která v současné době sídlí v pronajatých prostorách, které již nevyhovují kapacitě a potřebám poskytovaných služeb obyvatelům a neumožňují zkvalitnění a rozšíření služeb.
Objekt projde kompletní rekonstrukcí a bude upraven pro potřeby personálu i klientů tak, aby vzniklo důstojné zařízení pro pečovatelskou službu s rozšířením služeb např. o půjčovnu kompenzačních pomůcek, hygienické středisko pro klienty, jejichž zdravotní stav a stavební bariéry domácího prostředí neumožňují zajistit hygienickou péči, praní prádla atd. Dále zde vznikne bezbariérové kontaktní místo sociálního poradenství a místo pro komunitní práci a setkávání (společenská místnost s širokým využitím pro veřejnost). Detailní požadavky rozsahu stavebních úprav vyplynou z jednání projektového týmu v průběhu zpracování projektové dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh rozsahu nutných stavebních úprav.
Dále je předmětem zakázky zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.
Před předložením čistopisu bude projektová dokumentace konzultována v rozpracovanosti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 660 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky