Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna výplní otvorů v ZŠ Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p.o.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 20.04.2020 10:00
Vybavení občerstvení Koupaliště Klíše
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 06.04.2020 09:00
ČÁST B (dPP)
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2020 20.04.2020 10:00
ČÁST A (VISO)
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2020 20.04.2020 10:00
Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadávání 23.03.2020
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 07.04.2020 09:00
Pátá úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Ústí nad Labem – II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2020 02.04.2020 10:00
Multifunkční sportovní hala – ověřovací studie
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2020 18.03.2020 14:00
Ústí nad Labem, ul. Bělehradská – SSZ - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2020 15.04.2020 09:00
Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem – zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 04.03.2020 30.03.2020 10:00
Revitalizace objektu Corso – DPS – stavba
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Hodnocení 05.02.2020 23.03.2020 10:00
Ústí nad Labem – opravy opěrných zdí
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.01.2020 28.02.2020 09:00
Londýnská-oprava konstrukce chodníku - 1.etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 14.01.2020 30.01.2020 09:00
Oprava stavebních prvků bezbariérové zahrady
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.12.2018 18.01.2019 10:00
Vybavení učebny informatiky
ZŠ Školní náměstí 100/5, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2018 12.11.2018 08:00
všechny zakázky