Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku silové elektřiny z VN a NN Statutárního města Ústí nad Labem včetně jeho příspěvkových organizací
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno
Oprava střechy, fasády a stavební úpravy objektu č.p. 3297 v ul. Vaníčkova, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava zpevněných ploch před ZŠ Neštěmická
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Osázení a údržba mobilní zeleně, letničkových záhonů a údržba okružní křižovatky pod Větruší
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Osázení okružní křižovatky pod Větruší
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Rámcová smlouva na poskytování právních služeb
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy komunikací v městské části Severní Terasa, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy parkoviště Větrná, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky v ul. Londýnská, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Zhotovení propagačních tiskovin 2014 pro odd. cestovního ruchu
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Městské služby ÚL – pořízení boxů pro zemřelé
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2019 06.03.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace na přístupové cesty v Mánesových sadech
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 27.02.2019 09:00
Dendrologický posudek – topoly cyklostezka Sebuzín
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2019 27.02.2019 09:00
Dodávka zemního plynu
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019
Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum - zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2019 27.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30  ››