Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nové krematorium – oprava elektroinstalace
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2021 03.02.2021 09:00
Nové Krematorium, mrazicí box a chladící technologie
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2021 02.02.2021 10:00
Oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2021 25.01.2021 10:00
Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.01.2021 20.01.2021 10:00
Hromadný parking Přístavní
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.01.2021 03.02.2021 09:00
Jizerská 10 – 18 – velkoplošná oprava chodníku
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 04.01.2021 20.01.2021 10:00
Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 04.01.2021 20.01.2021 10:00
Výměna oken v č.p. 3083/13 ul. Hoření Ústí nad Labem – 1. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.12.2020 06.01.2021 10:00
Areál zdraví Větruše – projektové práce – I. etapa (objekt zázemí) – PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2020 06.01.2021 13:00
Dendrologický a biologický průzkum uličního stromořadí ul. Resslova
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2020 14.12.2020 10:00
Založení a údržba trvalkového záhonu v ul. Štefánikova v Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2020 10.12.2020 09:00
Tisk a vazba knihy Minerály Českého středohoří
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 11.08.2017 14:00
všechny zakázky