Veřejná zakázka: Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1092
Systémové číslo: P20V00000004
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/194950/2019/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.01.2020
Nabídku podat do: 27.01.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění sloučeného územního a stavebního povolení pro zřízení parkoviště s šikmým stáním v ul. Hilbertova, a to v úseku vjezd do areálu školy – vjezd za areál provozoven v ul. SNP. Stavba bude realizována na části p.p.č. 4235 a části p.p.č. 1922/2, vše k.ú. Ústí nad Labem.

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
1. Projektová dokumentace bude řešit zřízení parkoviště s šikmým stáním s využitím stávajícího chodníku a části areálu školy SNP v ul. Hilbertova. Součástí stavby je i posun oplocení s podezdívkou. V rámci připravovaných parkovacích míst nebude prováděno žádné kácení stávajících stromů.
2. V rámci stavby dojde k posunu oplocení s podezdívkou tak, aby s využitím stávajícího chodníku a novou pozicí oplocení s podezdívkou vznikl prostor pro šikmé stání osobních vozidel v rozměrech dle ČSN 73 6056. V rámci stavby bude stávající chodník zrušen, na začátku a konci parkovacího stání budou provedena místa pro přecházení pro bezpečný přechod chodců na protilehlý chodník. Součástí stavby bude i zřízení místa pro přecházení v ul. Mošnova u křižovatky s ul. Hilbertova.
3. Základní členění stavby bude na tyto základní stavební objekty:
3.1. SO 101 Parkoviště a úpravy komunikací
3.2. SO 401 Osvětlení míst pro přecházení
3.3. SO 701 Oplocení
4. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr.
5. Předmětem zakázky je dále zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení.
6. Fáze projektu:
6.1. Zajištění vstupních podkladů
6.1.1. Zaměření skutečného stavu
6.1.2. Prověření existence stávajících sítí u jejich správců apod.
6.2. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr
6.3. Zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení.
7. Součástí plnění zakázky je i výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání sloučeného územního a stavebního povolení.
8. Dokumentace bude zpracována v šesti paré v listinné podobě včetně výkazu výměr, 1x v elektronické podobě (např. v programu AutoCAD nebo Microstation) na CD nosiči, 1x v elektronické podobě ve formátu PDF. Projektová dokumentace bude autorizována oprávněnou osobou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky