Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část A: Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa - zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 24.04.2019 21.05.2019 10:00
Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. a V. etapa - zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 24.04.2019 21.05.2019 10:00
ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 11.04.2019 20.05.2019 08:00
Část 1: Odpadkové koše plastové
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Část 2: Odpadkové koše opláštěné
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Dodávka venkovních odpadkových košů
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Jazykové vzdělávání zaměstnanců - výuka AJ a NJ
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 15.04.2019 09:00
Prohlídky mostních objektů na místních komunikacích v majetku Statutárního města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2019 16.04.2019 09:00
Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO a příspěvkové organizace a DPmÚL
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 25.03.2019
"Výměna oken v MŠ Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, p. o., Výměna oken v MŠ Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, p. o., Výměna oken v MŠ Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o."
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 27.03.2019 13:00
Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 18.03.2019 09:00
Poskytnutí inzertní plochy v periodickém tisku pro prezentaci města Ústí nad Labem v období 2019 až 2020.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 18.03.2019 09:00
Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 26.02.2019 18.03.2019 10:00
VISO Ústí nad Labem - zhotovení technicko-ekonomické studie a dalších podkladů
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 11.03.2019 10:00
Městské služby ÚL – pořízení boxů pro zemřelé
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 06.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20  ››