Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Metropolnet – dodávka AIS
Metropolnet, a.s.
nadlimitní Zadáno 16.07.2018 27.08.2018 11:00
Výměna osvětlovací soustavy - MŠ Zvoneček, Internátní MŠ, ZŠ Vojnovičova
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 26.07.2018 09:00
Činoherní studio - výměna dřevěné podlahy hlediště a jeviště
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 26.07.2018 09:00
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 16.07.2018 15:00
Parkovací dům v ulici Vinařská - PD + IČ
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 23.07.2018 14:00
Nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. do objektu Domu kultury Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 29.06.2018 20.07.2018 08:30
Nájem vánočního osvětlení včetně instalace a deinstalace
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 23.07.2018 12:00
Studie proveditelnosti - Regulační řád v Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 25.07.2018 09:00
Zhotovení propagačních tiskovin 2018/2020 pro odd. cestovního ruchu MmÚ
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 11.07.2018 09:00
Rekonstrukce střechy Archivu města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 02.07.2018 09:00
Zajištění překladů a tlumočení z a do anglického a německého jazyka
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 09.07.2018 13:00
Malování části objektu ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 16.07.2018 09:00
DS Chlumec – rekonstrukce plynové kotelny
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 11.07.2018 09:00
Havarijní oprava opěrné zdi Jeseninova 254/37
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 27.06.2018 09:00
Fyzická ostraha areálu Zoo Ústí nad Labem
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 26.06.2018 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016