Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 VII., Část 1.2
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2021 02.03.2021 10:00
Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 18.02.2021 10.03.2021 10:00
Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 17.02.2021 08.03.2021 10:00
Nové Krematorium, mrazicí box a chladící technologie II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2021 03.03.2021 09:00
Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2021 01.03.2021 09:00
Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 10.02.2021
Fyzická ostraha garážového objektu Zanádraží a objektu Mariánských garáží v Ústí nad Labem
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 18.02.2021 09:00
Realizace sadových úprav na okružní křižovatce Střekov, Ústí nad Labem, vč. údržby
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021 18.02.2021 09:00
Revitalizace stromořadí v ulici Resslova - projekt výsadby za použití strukturních substrátů
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021 23.02.2021 09:00
Poskytování služeb na zpracování platů
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 17.02.2021 09:00
Oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2021 25.01.2021 10:00
Hromadný parking Přístavní
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2021 03.02.2021 09:00
Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2021 20.01.2021 10:00
Jizerská 10 – 18 – velkoplošná oprava chodníku
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 04.01.2021 20.01.2021 10:00
Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 04.01.2021 20.01.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››