Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření veřejného osvětlení - Krásné Březno, ul. Keplerova
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 19.10.2017 09:00
Zřízení veřejného osvětlení v ulici Hoření, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 19.10.2017 09:00
Zhotovení propagačních kalendářů města Ústí nad Labem pro rok 2018
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2017 04.10.2017 09:00
Multifunkční sportovní centrum - studie
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2017 05.10.2017 09:00
Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 05.10.2017 09:00
Demolice staticky narušeného objektu Marxova 232, Ústí nad Labem - Předlice
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 02.10.2017 09:00
Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu tělocvičny na ZŠ Ústí nad labem, Hluboká 150, p. o.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 05.10.2017 09:00
Produkce vánočních trhů a doprovodného programu v rámci akce Ústecké Vánoce 2017
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 13.09.2017 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 a 2019
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 30.08.2017
Zajištění překladů a tlumočení z a do anglického a německého jazyka
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 07.09.2017 09:00
Leasing - osobní automobil
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2017 08.09.2017 09:00
Reflexní předměty pro Projekt Zdravé město a MA21
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2017 06.09.2017 09:00
Výměna kotlů v Archivu města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2017 06.09.2017 09:00
Pořízení přístroje pro detekci skrytých defektů stromů
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 07.09.2017 09:00
Sanace svahu v ul. Pod Svahem - geologický průzkum - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 28.08.2017 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016