Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Reflexní předměty pro Projekt Zdravé město a MA21
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2017 06.09.2017 09:00
Výměna kotlů v Archivu města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2017 06.09.2017 09:00
Pořízení přístroje pro detekci skrytých defektů stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 07.09.2017 09:00
Sanace svahu v ul. Pod Svahem - geologický průzkum - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 28.08.2017 09:30
Oprava betonových přístřešků MHD_IV.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 23.08.2017 09:00
Pevné telekomunikační služby pro město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2017 16.08.2017 10:00
Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2017 15.08.2017 09:00
Opravy opěrných zdí - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 07.08.2018 09:30
Územní studie Nová Ves
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 31.07.2017 09:00
Rekonstrukce letního kina - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 31.07.2017 14:00
Oprava sociálního zařízení v dílnách ve Vaníčkově ulici čp. 3297, Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 31.07.2017 09:30
Modernizace infrastruktury GIS města
nadlimitní Zadáno 30.06.2017 14.08.2017 09:00
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly - PD + IČ
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 19.07.2017 14:00
Zhotovení propagačních tiskovin 2017/2018 pro odd. cestovního ruchu MmÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 29.06.2017 09:00
"Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu" - PD + IČ
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 10.07.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016