Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy archivu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2022 19.12.2022 10:00
Neveřejná síť MKDS ÚnL II
podlimitní Hodnocení 15.11.2022 02.12.2022 10:00
Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – spodní část
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2022 29.11.2022 10:00
„Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení“ – zhotovitel stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2022 30.11.2022 09:00
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb
nadlimitní Zadávání 24.10.2022
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – Část 1
nadlimitní Hodnocení 24.10.2022 28.11.2022 10:00
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb - Část 2
nadlimitní Hodnocení 24.10.2022 28.11.2022 10:00
Modernizace učeben II. etapa – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2022 25.11.2022 09:00
Výměna hromosvodů Magistrátu města Ústí nad Labem, přístavby včetně garáží Důlce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2022 02.11.2022 10:00
Výměna osvětlovací soustavy v MŠ Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2022 31.10.2022 13:00
Výměna osvětlovací soustavy v MŠ Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, p.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2022 31.10.2022 13:00
Oprava sociálního zařízení tělocvičen na ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2022 31.10.2022 13:00
Parkoviště u Plavecké haly Klíše – geotechnický průzkum a monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2022 25.10.2022 10:00
„Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP“ - TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2022 24.10.2022 09:00
Svádov, Vítězná – přechod pro chodce
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2022 19.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››