Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu" - PD + IČ
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 10.07.2017 10:00
Havarijní oprava opěrné zdi Jeseninova 254/37 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 23.06.2017 08:30
Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště - DUR a DSP
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 19.06.2017 08:00
Venkovní areál Plavecké haly Klíše - PD
podlimitní Zadáno 26.05.2017 13.06.2017 10:00
Stavební úpravy Stadionu mládeže - PD + IČ
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 19.04.2017 14:00
Ústí nad Labem, Mezní – zjištění stavu a tlouštěk konstrukčních vrstev
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 11.04.2017 09:00
Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 - studie
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2016 20.12.2016 09:00
Zajištění správy a údržby veřejného WC v Městských sadech
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 14.12.2016 09:00
Rekonstrukce komunikace Tiziánova - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2016 02.12.2016 09:30
Ústí nad Labem, ul. Střelecká, Žižkova - silnice č. II/613 - studie úprav stávajících přechodů pro chodce
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2016 03.11.2016 09:00
Pojištění odpovědnosti za újmu pro Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 13.05.2016 08.07.2016 09:00
Opravy místních komunikací a jejich součástí
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 23.05.2016 08:30
Správa a provoz krematoria Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 29.01.2016 15.04.2016 12:00
Část 1. - Správa a údržba zeleně v Městských sadech
nadlimitní Zadáno 22.12.2015 07.03.2016 10:00
Část 2 - Správa a údržba vodních prvků v Městských sadech
nadlimitní Zadáno 22.12.2015 07.03.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016