Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava dlažby, schodišť a květníku u Nového krematoria - Střekov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 28.12.2017 09:00
Výměna osvětlovací soustavy – MŠ Větrná a ZŠ Vojnovičova (obj. Paprsek)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 21.12.2017 09:00
Městský stadion - oprava objektu šaten atletů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 20.12.2017 09:00
Oprava fasády, výměna oken a oprava přístupové plochy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o., objekt MŠ Svatojakubská 94, Svádov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 18.12.2017 09:00
Habrovice - úprava napojení odtoku dešťové vody - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 14.12.2017 09:30
Havarijní opravy střech ZŠ Neštěmická, ZŠ Nová, ZŠ Karla IV.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 15.12.2017 08:00
Stavební úpravy stravovacího pavilonu za účelem zřízení keramické dílny v MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/14, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 13.12.2017 14:00
Oprava střech Nového krematoria - Střekov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 12.12.2017 09:00
Oprava střech u objektů městské policie
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 12.12.2017 09:00
Oprava střechy u objektu v ul. U Stanice - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 12.12.2017 09:00
Oprava přístupové plochy ke školní družině na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o., oprava parkovací plochy na FZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 11.12.2017 12:30
DS Krásné Březno - výměna výtahu v budově A, výměna elektroinstalace výtahů v budovách B a D
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 09:00
Lidické náměstí – zásuvkový rozvod NN (energosloupky)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 12:30
Oprava čtyř sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 13:00
Oprava podlahy v tělocvičně na FZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016