Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Produkce vánočních trhů a doprovodného programu v rámci akce Ústecké Vánoce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 22.05.2018 09:00
Rekonstrukce komunikace Velká Hradební - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 04.05.2018 11:00
Nákup náhradního zdroje elektrické energie
podlimitní Zadáno 19.04.2018 16.05.2018 09:00
Oprava střechy ZŠ Paprsek
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 15.05.2018 09:00
Zřízení chodníku v ul. Hostovická - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2018 27.04.2018 09:00
Nákup motorového vozidla pro městskou policii
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 27.04.2018 10:00
Magistrát města Ústí nad Labem – odkanalizování anglických dvorků
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 03.05.2018 09:00
Fontána KD Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 19.04.2018 09:00
Rozšíření veřejného osvětlení ul. Škroupova - ÚL - Předlice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 25.04.2018 09:00
Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2018 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 16.04.2018 09:00
Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Rabasova a Nad Březnem, Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 25.04.2018 09:00
"Využití objektu CORSO - studie"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 13.04.2018 10:00
1) Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě)
podlimitní Zadáno 21.03.2018 13.04.2018 09:00
2) Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé
podlimitní Zadáno 21.03.2018 13.04.2018 09:00
3) Západní nádraží – komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem
podlimitní Zadáno 21.03.2018 13.04.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016