Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ústí nad Labem, ul. Ke Třem křížům – zřízení chodníku podél místní komunikace - studie
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2016 22.12.2016 09:00
Osazení, instalace a údržba závěsných květináčů v údržba mobilní zeleně
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2016 20.12.2016 09:00
Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 - studie
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2016 20.12.2016 09:00
Výměna rozvodů ZTI v Kulturním středisku města Ústí nad Labem, p. o., Velká Hradební 33
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 12.12.2016 14:00
Ke Hradu - velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 16.12.2016 09:00
Stříbrnická – velkoplošná obnova živičných vrstev vozovky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 16.12.2016 09:00
Zajištění správy a údržby veřejného WC v Městských sadech
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 14.12.2016 09:00
Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 14.12.2016 09:00
Prodejní jednotky "Za nádražím", Ústí nad Labem - klimatizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2016 12.12.2016 09:30
Nákup zbraní pro Městskou policii Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2016 05.12.2016 09:30
Spojka mezi ul. Seifertova a Mlýnská – pokládka obrusné vrstvy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2016 02.12.2016 09:30
Oprava mol a jejich přístupových cest - jezero PETRI
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2016 01.12.2016 09:30
Rekonstrukce komunikace Tiziánova - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2016 02.12.2016 09:30
Dodávka ortofotomapy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2016 25.11.2016 12:00
Sibiřská - obnova obrusné vrstvy vozovky
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2016 28.11.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016