Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Územní studie Podhoří – Na Chmelnici
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 24.05.2021 09:00
Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem - zpracovatel
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 24.05.2021 09:00
Výměna podlahových krytin v kancelářích Magistrátu města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2021 17.05.2021 09:00
Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 03.05.2021 19.05.2021 10:00
Habrovice – Strážky – havarijní oprava komunikace
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2021 10.05.2021 09:00
Oprava cyklostezky Sebuzín - Brná
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2021 10.05.2021 09:00
Zjednosměrnění komunikace Pařížská – dopravní modelování
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.04.2021 26.04.2021 09:00
Služby dotačního managementu
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 02.03.2021 08.04.2021 10:00
Tisk a vazba knihy Minerály Českého středohoří
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 11.08.2017 14:00
všechny zakázky