Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Šatny a občerstvení v plaveckém areálu Klíše – PD
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2024 01.03.2024 10:00
Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2024 - 2026
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2024 25.03.2024 10:00
Změna č. 5 Územního plánu Ústí nad Labem II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 04.03.2024 09:00
Změna č. 4 Územního plánu Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 04.03.2024 09:00
Dodávka ortofotomapy
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2024 23.02.2024 09:00
Kekulova p.p.č. 1507/2 k.ú. Klíše – oprava opěrné zdi - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2024 13.02.2024 09:00
DS Severní Terasa – výměna chodbových dveří Orlická 1 a 3
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.01.2024 06.02.2024 09:00
Upgrade IS NAV
Metropolnet, a.s.
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 30.12.2023 05.02.2024 10:00
Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Technologická modernizace zasedací místnosti zastupitelstva města"
Metropolnet, a.s.
podlimitní Hodnocení 15.12.2023 26.01.2024 23:59
Jarní a podzimní část deratizace kanalizační sítě a aktivních potkaních nor na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2024 a 2025
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2023 21.12.2023 10:00
Modernizace odborných učeben I. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadávání 30.06.2023
Test racionality - PTK
Metropolnet, a.s.
podlimitní Hodnocení 17.03.2023 05.05.2023 12:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní V jednání 17.02.2023 04.04.2023 13:00
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém
Metropolnet, a.s.
podlimitní Hodnocení 18.02.2022 14.03.2022 23:59
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky na dodávku 5G Ústí nad Labem pro MKDS
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Hodnocení 17.02.2022 14.03.2022 23:59
všechny zakázky