Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy a technických sektorů“ – výběr zhotovitele
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2023 20.04.2023 12:30
Výroba a montáž klecí
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 05.04.2023 09:00
Čerpání z FKSP pro zaměstnance ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 150, formou elektronických platebních karet
Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2023 29.03.2023 09:00
Studie proveditelnosti na výstavbu zařízení pro pobytovou sociální službu DPS/DZR
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 03.04.2023 09:00
Test racionality - PTK
Metropolnet, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 14.04.2023 12:00
DS Dobětice – výměna výplní otvorů – II. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 06.04.2023 10:00
Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem II.
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 04.04.2023 10:00
Výstavba dvorků pro koně Převalského
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2023 27.03.2023 09:00
Část 2: Hygienické, papírové prostředky a kosmetika na inkontinenci
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2023 23.03.2023 09:00
Část 1: Čisticí, mycí, úklidové, dezinfekční prostředky
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2023 23.03.2023 09:00
Dodávka čisticích, mycích, úklidových, dezinfekčních, hygienických prostředků a kosmetiky
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 09.03.2023
Poskytování služeb na zpracování platů v příspěvkové organizaci
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2023 20.03.2023 13:00
„Přístavba učeben ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 p.o.“ – projektová studie
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2023 20.03.2023 10:00
Na Schodech – oprava opěrné zdi – PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2023 22.03.2023 10:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Prokazování kvalifikace 17.02.2023 04.04.2023 13:00
všechny zakázky