Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění praní prádla pro saunové provozy
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2022 04.08.2022 09:00
Dodávka kapalného chloru pro bazénový provoz
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2022 16.08.2022 09:00
Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.07.2022 08.08.2022 10:00
Úklid areálu Zoologické zahrady Ústí nad Labem
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.07.2022 08.08.2022 09:00
„Demolice objektů v ul. Sklářská, Ústí nad Labem“ – výběr zhotovitele
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2022 28.07.2022 10:00
Sanace objektu Štefánikova 246/1 v Ústí nad Labem
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.07.2022 28.07.2022 09:00
Nákup nové elektrické multikáry – typ vozidla L7E II.
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.07.2022 22.07.2022 09:00
Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem (SECAP)
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.07.2022 25.07.2022 10:00
Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 05.07.2022 15.08.2022 10:00
Masarykova – velkoplošná oprava vozovky
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 30.06.2022 20.07.2022 10:00
Hotel Větruše – oprava podlah tanečního sálu + svatebního a promočního salónku
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2022 27.07.2022 09:00
Přesun, zapojení a zprovoznění náhradního zdroje elektrické energie pro Statutární město Ústí nad Labem II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.06.2022 11.07.2022 13:00
Nájem vánočního osvětlení včetně instalace a deinstalace
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2022 25.07.2022 09:00
Vestavba odborných učeben ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 p.o. – PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2022 20.07.2022 14:00
Ústí nad Labem – Pumptrack Střížovický vrch
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2022 01.07.2022 09:00
všechny zakázky