Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka čisticích, hygienických, úklidových a pracích prostředků
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 13.07.2020 10:00
Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro DpS Bukov, p. o. – II.
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2020 08.07.2020 09:00
Venkovní úpravy jezírka - II. etapa
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2020 15.07.2020 09:00
Oprava podlah balkonů na objektu D
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2020 13.07.2020 09:00
ZŠ a ZUŠ Husova – dodávka výpočetní techniky
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2020 29.06.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 – Část 4
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 – Část 3
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 – Část 2
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 – Část 1
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020
Dodávka pomůcek pro oblast polytechnika TK 6 – Část 1
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast polytechnika TK 6
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020
Zhotovení propagačních tiskovin 2020/2022 pro odd. cestovního ruchu MmÚ
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2020 25.06.2020 10:00
Ústí nad Labem, Drážďanská – zvýšení bezpečnosti u vstupu do ZOO
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2020 07.07.2020 09:00
ZŠ Vinařská - Vybavení učebny přírodních věd školním nábytkem
Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2020 22.06.2020 10:25
všechny zakázky