Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
"Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem"
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 13.06.2019 10:00
Dodání a montáž elektricky polohovatelných lůžek a matrací
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 27.05.2019 09:30
Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 06.06.2019 10:00
Ocenění hodnoty společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2019 21.05.2019 12:30
Dodávka 5ks nových parkovacích automatů
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 23.05.2019 09:00
Dopravní model – Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2019 20.05.2019 09:00
Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. a V. etapa - zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 24.04.2019 21.05.2019 10:00
Část A: Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa - zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 24.04.2019 21.05.2019 10:00
Část B: Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - V. etapa - zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 24.04.2019 21.05.2019 10:00
ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
nadlimitní Hodnocení 11.04.2019 20.05.2019 08:00
Část 1: Odpadkové koše plastové
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Část 2: Odpadkové koše opláštěné
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Dodávka venkovních odpadkových košů
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 26.02.2019 18.03.2019 10:00
Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 14.01.2019 05.02.2019 10:00
všechny zakázky