Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava vrchní střechy objektu „D“ – Domov pro seniory
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.08.2019 04.09.2019 09:00
Dodávka a instalace sestavy veřejných grilovacích míst
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.08.2019 29.08.2019 10:00
Výměna dveří ve foyer a přilehlých prostorách Činoherního studia
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.08.2019 28.08.2019 09:30
Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 21.08.2019 18.09.2019 10:00
Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 21.08.2019 18.09.2019 09:00
Plynovodní přípojka pro zimní halu pro beachvolejbal - zhotovitel
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.08.2019 30.08.2019 10:00
Pronájem náhradního zdroje elektrické energie vč. technické obsluhy pro zajištění protipovodňové ochrany města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 26.08.2019 09:00
Oprava sociálních zařízení v 5-ti bytových jednotkách
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 26.08.2019 09:00
Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2019 30.08.2019 10:00
Rekonstrukce kotelny II. etapa – Domov Velké Březno
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2019 23.08.2019 10:00
Svoz a odstraňování komunálního odpadu pro potřeby Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková organizce
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2019 23.08.2019 10:00
"Dodávka smykového nakladače pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o."
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2019 27.08.2019 08:30
Obnova páteřní a přístupové infrastruktury
Metropolnet, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.07.2019 28.08.2019 09:30
Demolice objektu k bydlení č. p. 145/17, v ulici Na Větruši, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2019 12.08.2019 09:30
Nájem vánočního osvětlení včetně instalace a deinstalace
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2019 19.08.2019 09:00
všechny zakázky